Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Tô Việt Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

11/12/2019 1:15:00 CH
Ngày 09/12/2019, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Tô Việt Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế với đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phân bổ nguồn nước và vận hành hợp lý hệ thống hồ chứa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn”. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước. Mã số: 9 58 02 12.

Tham dự buổi họp, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện; PGS.TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính; Các cán bộ khoa học trong và ngoài Viện; đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của NCS.

 

PGS.TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính phát biểu tại buổi họp

 

NCS. Tô Việt Thắng trình bày luận án trước Hội đồng

Báo cáo luận án trước Hội đồng, NCS. Tô Việt Thắng cho biết hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn (VGTB) là hệ thống sông liên tỉnh lớn nhất vùng ven biển miền Trung Việt Nam. Việc xây dựng hệ thống các hồ chứa thủy điện trên sông đã và đang làm cho vấn đề quản lý, phân bổ tài nguyên nước cho các đơn vị sử dụng nước khác nhau trên lưu vực sông trở nên phức tạp, khó khăn. Mâu thuẫn giữa mục tiêu sử dụng nước càng trở nên sâu sắc, đặc biệt trong mùa cạn đòi hỏi phải tìm ra giải pháp “thỏa hiệp” giữa các mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn nước cho lưu vực sông. Chính vì vậy,  NCS đã lựa chọn vấn đề “Nghiên cứu phân bổ nguồn nước và vận hành hợp lý hệ thống hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn” làm đề tài nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm xác lập được cơ sở khoa học phân bổ nguồn nước hợp lý hệ thống hồ chứa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông VGTB trong mùa cạn; Đề xuất được phương án phối hợp vận hành hệ thống hồ chứa, đảm bảo hiệu quả kinh tế tổng hợp (cao nhất).

Trong quá trình nghiên cứu, NCS. Tô Việt Thắng cho biết đã triển khai một số nội dung như giải quyết bài toán kết hợp mô phỏng-tối ưu hóa vận hành hệ thống hồ chứa, đặc biệt trong thời kỳ mùa cạn làm cơ sở phục vụ việc phân bổ nguồn nước hồ chứa thủy điện một cách có hiệu quả; nghiên cứu cơ sở khoa học, thiết lập bài toán, hướng tiếp cận từ đó đề xuất mô hình mô phỏng-tối ưu điều tiết liên hồ chứa phục vụ đa mục tiêu.

Một số kết quả đạt được của Luận án có thể kể đến như đã nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành liên hò chứa phân bổ nguồn nước hợp lý cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tập trung vào nâng cao chất lượngđiện sản xuất từ 04 hồ chứa lớn nhất trên hệ thống là các hồ A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 và vẫn đảm bảo được yêu cầu cung cấp nước cho vùng hạ lưu thông qua mực khống chế tại Ái Nghĩa và Giao Thủy

           Xây dựng được mô hình mô phỏng ngẫu nhiên dòng chảy đến hồ có xét  tới tương quan về thủy văn trong hệ thống. Đây là tính toán cơ sở quan trọng cung cấp chuỗi số liệu đầu vào cho các mô hình tính toán mô phỏng và tối ưu tiếp theo; Xây dựng mô hình mô phỏng vận hành hệ thống 4 hồ chứa bao gồm 5 bảng tính liên kết với nhau, lấy số liệu từ bảng thông số thiết kế các hồ và kết quả tính toán dòng chảy ngẫu nhiên tới hồ từ các bước trước, tính toán mô phỏng vận hành hệ thống.

Luận án cũng đã xây dựng mô hình tìm kiếm tối ưu có kết nối với mô hình mô phỏng vận hành hồ chứa để xác định chế độ vận hành tối ưu phát điện hệ thống 04 hồ chứa. Tiến hành lựa chọn, phân tích, thiết lập và tính toán vận hành liên hồ chứa theo 10 kịch bản vận hành… Từ đó, luận án đã lựa chọn được quy trình vận hành liên hồ chứa tối ưu nhất đưa vào tính toán kiểm tra trong mô hình HEC-RESSIM.

Ngoài ra, Luận án đã hoàn thiện nghiên cứu cơ sở khao học khi tích hợp mô hình mô phỏng vận hành hồ chứa HEC-RESSIM tính toán kiểm tra cho quy trình tối ưu lựa chọn từ mô hình kết hợp mô phỏng tối ưu…

 

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu và đọc Nghị quyết của Hội đồng

          Sau khi nghe nhận xét và nghe các ý kiến của các thành viên phản biện, các thành viên trong Hội đồng, các chuyên gia, các nhà khoa học có mặt tại buổi lễ bảo vệ, Hội đồng đã bỏ phiếu kín. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đọc Nghị quyết của Hội đồng. Theo đó, Luận án đã góp phần hoàn thiện phương pháp phân tích mô hình mô phỏng tối ưu và cung cấp thêm một số ứng dụng thực tế về xây dựng quy trình vận hành hệ thống hồ chứa cấp nước cho mùa cạn nhằm hài hòa giữa mục tiêu cấp nước và phát điện; quy trình vận hành liên hồ chứa tối ưu có giá trị thực tiễn và độ tin cậy cao cho phân bổ nguồn nước hồ chứa lưu vực Vu Gia - Thu Bồn và các lưu vực tương tự.

Đã tiến hành lựa chọn phân tích thiết lập và tính toán vận hành liên hồ theo 10 kịch bản vận hành các hồ, kết quả tính toán cho thấy sản lượng điện lớn nhất thuộc kịch bản 5 cao hơn 0,6% so với kịch bản nền tính theo quy trình 1537; cao hơn lần lượt là 5,9% và 12,1% so với sản lượng điện vận hành thực tế ở các hồ năm 2015 - 2016….

          Về những đóng góp mới của Luận án, Nghị quyết đã nêu rõ, Luận án đã thiết lập được mô hình mô phỏng ngẫu nhiên dòng chảy đến hồ có xét đến tương quan thủy văn dựa trên phương pháp Monte-Carlo, có xét tính đồng bộ về chế độ dòng chảy trong cùng hệ thống sông có các hồ chứa A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2; Xây dựng được quy trình vận hành tối ưu hệ thống 4 hồ chứa trên đảm bảo tối đa hóa điện lượng sản xuất các hồ chứa này hài hòa, hợp lý mục tiêu đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du.

Đã sử dụng cách tiếp cận tổng thể và hệ thống phù hợp; sử dụng phương pháp kế thừa, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp tính toán mô hình thủy lực, thủy văn là các phương pháp truyền thống và hiện đại phù hợp với các nội dung nghiên cứu.

Từ việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu trên để giải quyết bài toán đặt ra trên cơ sở số liệu thu thập có nguồn gốc là có cơ sở khoa học. Các số liệu, tài liệu sử dụng trong luận án được trích dẫn từ nguồn chính thức. Các trích dẫn trong luận án trung thực rõ ràng. Các kết quả thể hiện rõ các nội dung trong luận án của NCS. Các kết luận của luận án phù hợp với nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án đủ cơ sở khoa học và độ tin cậy.

Tại Nghị quyết của Hội đồng cũng yêu cầu Nghiên cứu sinh chỉnh sửa phần tổng quan, các phương pháp luận giải các bài toán tối ưu, kết luận, lỗi chính tả, trích dẫn tài liệu; làm rõ hơn các nhóm kịch bản; giải thích rõ hơn một số kết quả tính toán.

Luận án đã đáp ứng được các yêu cầu về khối lượng, hàm lượng khoa học, các đóng góp mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, cấu trúc trình bày logic, khoa học. Hội đồng  yêu cầu NCS. Tô Việt Thắng chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án: 7/7 phiếu tán thành trong đó có 2/7 phiếu đánh giá Luận án xuất sắc

Hội đồng đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam công nhận trình độ và cấp bằng tiến sỹ cho NCS. Tô Việt Thắng. 100% thành viên Hội đồng biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết Hội đồng.

 

GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện phát biểu tại buổi họp

           Thay mặt cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện đã gửi lời cảm ơn Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng đã rất trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến sâu sắc và có giá trsâu sắc và có giá trị.

GS.TS. Trần Đình Hòa đã gửi lời chúc mừng NCS. Tô Việt Thắng đã bảo vệ thành công trước Hội đồng đánh giá. GS.TS. Trần Đình Hòa cho rằng để tìm vấn đề mới có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn đối với Luận án này là việc rất khó, tuy vậy bằng nỗ lực của bản thân, sự quyết tâm của mình, NCS. Tô Việt Thắng đã hoàn thành và bảo vệ thành công. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân NCS, để đạt được kết quả này còn có sự hỗ trợ, đồng hành của hai thầy giáo hướng dẫn trong suốt quá trình làm luận án của NCS.

Nhân dịp này, GS.TS. Trần Đình Hòa đã chúc mừng, cảm ơn các thầy giáo hướng dẫn đã có NCS bảo vệ  thành công; cảm ơn Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã chia sẻ công việc của NCS; cảm ơn gia đình và người thân đã chia sẻ công việc trong gia đình để NCS yên tâm hoàn thành luận án của mình.

GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế tăng cường hơn nữa lực lượng khoa học công nghệ, công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, hoạt động chuyên môn của đơn vị; NCS. Tô Việt Thắng và Cơ sở đào tạo - Ban Tổ chức Hành chính tiếp tục phối hợp để chỉnh sửa, hoàn thiện luận án theo ý kiến của các thành viên trong Hội đồng và các thủ tục liên quan khác.

Bên cạnh đó, GS.TS. Trần Đình Hòa hy vọng rằng, NCS.Tô Việt Thắng sẽ tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn của mình để tham gia cùng với Viện Khoa học  Thủy lợi Việt Nam và các đơn vị khác liên quan trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực và các hoạt động khoa học công nghệ khác.

 
 
 
 

Các tin khác

123