Lễ trao bằng Tiến sỹ đợt 2 năm 2020 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

14/11/2020 1:10:00 CH
Chiều ngày 13/11/2020, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi lễ trao bằng tiến sỹ năm 2020 lần thứ 2 cho các NCS được đào tạo tại Viện đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.
 
 

Chiều ngày 13/11, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi lễ trao bằng tiến sỹ năm 2020 lần thứ 2 cho các NCS được đào tạo tại Viện đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.

 

Tham dự lễ trao bằng về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có nguyên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ, Tổng cục Thủy lợi; Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi.

Về phía các cơ quan, đơn vị có đại diện Cục An ninh Kinh tế, Cục Cảnh sát Kinh tế, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi, Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Thủ trưởng cơ sở đào tạo Viện; GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phụ trách đào tạo trình độ Tiến sỹ của Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện; PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính; PGS.TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính.

Ngoài ra có các thầy, cô là cán bộ hướng dẫn của NCS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ năm 2020; các thành viên Hội đồng đào tạo của Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện; lãnh đạo các Ban chức năng; bộ phận quản lý đào tạo trình độ Tiến sỹ; bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của các Tân Tiến sỹ.

 Thừa lệnh của Thủ trưởng Cơ sở đào tạo, thay mặt đơn vị quản lý đào tạo trình độ Tiến sỹ, PGS.TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính đã công bố các quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận và cấp bằng Tiến sỹ.

Quyết định số 158/QĐ-VKHTLVN, ngày 12/3/2020 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sỹ cho NCS. Nguyễn Hải Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. NCS. Nguyễn Hải Hà được giao nhiệm vụ và hưởng quyền lợi do Nhà nước quy định cho người có học vị tiến sỹ kể từ ngày ký quyết định. NCS. Nguyễn Hải Hà bảo vệ tại Viện ngày 13/11/2019. Ngành khoa học của học vị: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Số bằng 300049. 

 

Quyết định số 159/QĐ-VKHTLVN, ngày 12/3/2020 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sỹ cho NCS. Phạm Đình Văn đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. NCS. Phạm Đình Văn được giao nhiệm vụ và hưởng quyền lợi do Nhà nước quy định cho người có học vị tiến sỹ kể từ ngày ký quyết định. NCS. Phạm Đình Văn bảo vệ tại Viện ngày 21/11/2019. Ngành khoa học của học vị: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Số bằng 300050.

Quyết định số 160/QĐ-VKHTLVN, ngày 12/3/2020 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sỹ cho NCS Tô Việt Thắng đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. NCS. Tô Việt Thắng được giao nhiệm vụ và hưởng quyền lợi do Nhà nước quy định cho người có học vị tiến sỹ kể từ ngày ký quyết định. NCS. Tô Việt Thắng bảo vệ tại Viện ngày 09/12/2019. Ngành khoa học của học vị: Kỹ thuật tài nguyên nước. Số bằng: 300051.

Quyết định số 592/QĐ-VKHTLVN, ngày 14/8/2020 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sỹ cho NCS. Trần Minh Thái đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. NCS. Trần Minh Thái được giao nhiệm vụ và hưởng quyền lợi do Nhà nước quy định cho người có học vị tiến sỹ kể từ ngày ký quyết định. NCS. Trần Minh Thái bảo vệ tại Viện ngày 06/5/2020. Ngành khoa học của học vị: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Số bằng 300052.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Cơ sở đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Thủ trưởng cơ sở đào tạo GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã gửi lời chúc mừng đến 04 Tân Tiến sỹ, các đơn vị có Tân Tiến sỹ được nhận bằng tại buổi lễ, gia đình các Tân Tiến sỹ. GS.TS. Nguyễn Vũ Việt khẳng định đây là buổi lễ rất có ý nghĩa đối với các Tân Tiến sỹ được nhận bằng và đối với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt cho biết Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao công tác đào tạo trình độ Tiến sỹ từ năm 1979. Trong những năm vừa qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện rất quan tâm và chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành và cho Viện. Đến thời điểm hiện tại, tổng số GS, PGS của Viện là 35 người trong đó có 05 Giáo sư và 30 PGS.

Viện đã có trên 200 tiến sỹ được đào tạo qua Viện, trong đó số đào tạo cho Viện chiếm 45% và đào tạo cho ngành, các cơ quan bên ngoài Viện chiếm 55%. Mỗi năm Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nâm có khoảng từ 6-15 NCS tham gia đào tạo tại Viện. Viện đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao trong các kỳ kiểm tra, đánh giá. Ngoài ra, các giáo viên hướng dẫn, các cơ quân nghiên cứu ngoài Viện tham gia trong công tác đào tạo cũng đánh giá cao chất lượng đào tạo tiến sỹ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Bên cạnh công tác đào tạo tiến sỹ, Viện còn phối hợp với Trường ĐH Khoa học ứng dụng Tổng hợp Köln (Cộng hòa Liên bang Đức) đào tạo thạc sĩ. Vừa qua, trong năm 2020, Viện phối hợp với Trường ĐH Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Trường ĐH Khoa học ứng dụng TH Köln (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ ngành “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước” và “Quản lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên” nhằm đáp ứng nguồn nhân lực hội nhập, chất lượng cao, có trình độ ngoại ngữ, và khả năng đưa ra những giải pháp sáng tạo, mang tính chất liên ngành cho các vấn đề về tài nguyên, con người, kinh tế, xã hội nhằm mục tiêu phát triển hài hòa, bền vững, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt chia sẻ.

Đại diện các giáo viên hướng dẫn các Tân Tiến sỹ được nhận bằng năm 2020 lần 2, GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng đã gửi lời chúc mừng đến các Tân Tiến sỹ, cơ quan nơi Tân Tiến sỹ đang công tác và gia đình. GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng cho rằng để đạt được thành quả này, các Tân tiến sỹ đã quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu trong quá trình đào tạo của mình và các giáo viên hướng dẫn đã luôn đồng hành, động viên NCS trong suốt quá trình này. GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng mong muốn các Tân Tiến sỹ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong suốt chặng đường nghiên cứu khoa học của mình.

Đại diện cơ quan có Tân Tiến sỹ, TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây nguyên đã thay mặt Viện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cơ sở đào tạo, các thầy giáo, cô giáo đã đào tạo cho Viện 01 Tân Tiến sỹ Trần Minh Thái. TS. Hoàng Ngọc Tuấn mong muốn với những kiến thức đã được đào tạo của mình, Tân Tiến sỹ Trần Minh Thái sẽ có cơ hội để phát triển tốt hơn nữa trong cương vị của mình và đào tạo cho các cán bộ của Viện để nâng tầm Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây nguyên ngày một cao hơn. Đồng thời, TS. Hoàng Ngọc Tuấn mong muốn cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, các giáo viên hướng dẫn ở trong và ngoài Viện sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ để Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây nguyên nói riêng và các đơn vị của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nói chung sẽ có nhiều Tân Tiến sỹ hơn nữa, để Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam xứng đáng là đơn vị lớn của ngành và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

TS. Hoàng Văn Thắng - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi lời chúc mừng 04 Tân Tiến sỹ và gia đình cũng như gửi lời chúc mừng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đào tạo được đội ngũ cán bộ chất lượng cao cho ngành, đất nước. TS. Hoàng Văn Thắng mong muốn Viện tiếp tục quan tâm, chú trọng và phát triển hơn nữa trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo của mình.

Thay mặt các Tân TS được nhận bằng lần 2 năm 2020, Tân Tiến sỹ Phạm Đình Văn khẳng định buổi lễ trao bằng Tiến sỹ là dấu mốc quan trọng trong con đường học vấn của mỗi một Tân Tiến sỹ và là bằng chứng cho sự kiên trì, say mê nghiên cứu khoa học của các Nghiên cứu sinh. Tân Tiến sỹ Phạm Đình Văn hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để góp phần cho sự phát triển chung của ngành, ứng dụng trong thực tiễn và triển khai các nhiệm vụ được giao.

Tân Tiến sỹ Phạm Đình Văn cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các giáo viên hướng dẫn trong suốt thời gian nghiên cứu đã cung cấp tài liệu, những kiến thức khoa học cần thiết để các nghiên cứu sinh có thể hoàn thành luận án tiến sỹ. Đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan của Bộ, ban ngành, đồng nghiệp, đơn vị đang công tác và gia đình đã ủng hộ, chia sẻ trong suốt quá trình học tập nghiên cứu.


pasting
Theo www.varw.org.vn

Các tin khác

123