Cách tiếp cận kỹ thuật, phương pháp luận lập báo cáo giám sát môi trường xã hội dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ

Mục tiêu chung của dịch vụ tư vấn là để hỗ trợ các PPMU, các Ban QLDA (cấp TW, cấp tỉnh) chuẩn bị và giám sát thực hiện các kế ...

Hướng dẫn kỹ thuật tiêu chí xác định ưu tiên đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu trong tiểu ngành thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Từ nhu cầu thực tiễn cần phải nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực thủy lợi ở Đồng bằng Sông Cửu ...

Hội thảo giữa kỳ Dự án Quỹ Việt Bỉ "Xây dựng, đào tạo, chuyển giao công cụ thiết lập bản đồ ngập lũ khu vực ven biển miền Trung bằng ArcGIS và Mô hình thủy văn"

Ngày 21/12/2018, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Đơn vị chủ dự án phối hợp với Đơn vị tư vấn đã tổ chức Hội thảo giữa kỳ Dự án ...

Hội thảo khởi đầu Quy hoạch phòng chống thiên tai, thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho khu vực Tây Bắc

Ngày 11/11/2020 tại Hòa Bình, Tổng cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu chính sách an toàn xã hội trong khuôn khổ Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Nhóm tư vấn chuẩn bị dự án Nâng cao An toàn đập (WB 8) thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam giới thiệu tóm tắt tài liệu hướng ...

Tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài “Giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 5/5/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia ...

Hội thảo khoa học góp ý kiến cho luận án tiến sĩ của NCS Dương Quốc Huy

Ngày 3/3/2017, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học góp ý kiến cho luận án tiến sỹ “Nghiên cứu lũ cực ...

TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI “Nghiên cứu phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” (Thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015)

Ngày 31 tháng 10 năm 2016,lúc 14h30, tại phòng họp tầng 2, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt ...

Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia cho dự án “Tư vấn kỹ thuật về mô hình thủy văn/thủy lực lưu vực sông Rào Cái và mô hình thoát nước thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”

Ngày 05/07/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia cho dự án “Tư vấn kỹ thuật về mô ...

Hội nghị Sơ kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển ...

123