Lễ công bố Quyết định thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai

21/08/2017 12:00:00 SA
Chiều ngày 16/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT (NN&PTNT) tổ chức Lễ công bố Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

      Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường; Đồng chí Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thứ trưởng  NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Văn Tám; lãnh đạo các Sở NN&PTNT tại các tỉnh, đại diện các tổ chức quốc tế và đông đảo đại biểu từ các Bộ, ban, ngành.

       Tổng cục Thủy lợi được thành lập trên cơ sở sát nhập Cục Thủy lợi và Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai. Tổng cục Thủy lợi được thành lập trong bối cảnh lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai đang gặp nhiều thách thức khi nhu cầu phát triển kinh tế, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là nhu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn mới. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai và từ đó 2 tổng cục mới đã được hình thành. Đây là tin vui lớn cho các cán bộ làm công tác thủy lợi, công tác phòng, chống thiên thai, với Bộ NN&PTNT, đồng thời là trách nhiệm đòi hỏi làm tốt hơn nữa đối với cán bộ, CNVCNLĐ trong lĩnh vực thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

    Tổng cục Thủy lợi là tổ chức trực thuộc Bộ NN&PTNT, thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính như: Tham mưu Bộ trưởng NN&PTNT xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền về thủy lợi và nước sạch nông thôn; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, điều tra cơ bản thủy lợi, quản lý tưới tiêu và quy trình thủy lợi, quản lý an toàn đập; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn; Quản lý cơ sở về thủy lợi và nước sạch nông thôn; Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án và hợp tác quốc tế; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

       Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Thủy lợi có 9 đơn vị là: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế Thanh tra, Vụ Xây dựng cơ bản, Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Vụ An toàn đập, Văn phòng tổng cục, Cục Quản lý công trình thủy lợi có các chi cục quản lý công trình thủy lợi, Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi.

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trao Quyết định bổ nhiệm hai Tổng cục trưởng mới

       Tổng cục Phòng, chống thiên tai là tổ chức trực thuộc Bộ NN&PTNT, thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính như: Tham mưu Bộ trưởng NN&PTNT xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; Quy hoạch, kế hoạch tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; Thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai và đê điều; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai gồm công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai; Tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai, công tác ứng phó với thiên tai, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đê điều; Quản lý cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai, đê điều; Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án và hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai và đê điều; Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai, văn phòng thường trực TW về phòng, chống thiên tai; và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

       Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Phòng, chống thiên tai có 9 đơn vị bao gồm: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế Thanh tra, Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai, Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng, Vụ Quản lý đê điều, Văn phòng tổng cục, Cục Ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai có hai chi cục là Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Trung và Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam, Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai.

       Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai đặt tại Tổng cục Phòng, chống thiên tai, với các nhiệm vụ: Điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước, đồng thời hướng dẫn việc xây dựng, đôn đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai; Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai; chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc; Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của tổ chức, cá nhân để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động phòng, chống thiên tai.

       Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng NN&PTNT cùng với các cơ quan có liên quan triển khai quyết định trên. Theo đó, trong thời gian vừa qua Bộ trưởng, ban cán sự đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công việc để đảm bảo hoạt động của hai Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai bắt đầu từ ngày Quyết định có hiệu lực 18/8/2017.

Theo www.mard.gov.vn

Các tin khác

12345678